Samarbetet i Europeiska Unionen behöver stärkas på flera punkter

En nyhet som gläder mig denna dag är att Zuzana Caputová valts till ny president i Slovakien. Caputová företräder det nybildade liberala partiet Progressiva Slovakien och SvT berättar att ”en våg av folklig vrede över den utbredda korruptionen förde Zuzana Caputová till presidentposten. … I sitt tacktal i Bratislava tackade hon väljarna inte bara på slovakiska, utan även på minoritetsspråken ungerska, tjeckiska, romani och rutenska”.

EU har bidragit till att demokrati har kunnat etableras i flertalet stater bakom den raserade järnridån. Korruptionen är mindre än i de stater som ligger öster om EU i Europa. Men korruption förekommer i flera EU-stater och tyvärr bidrar maktmissbruk vid användning av EU-budgetens ekonomiska stödordningar till att tilltron till EU och demokratin undergrävs. Valet av Zuzana Caputová i Slovakien ger hopp men hon är säkert medveten om att presidentämbetet ger begränsade möjligheter. För att komma till rätta med korruptionen krävs grundlagar som värnar om demokratins fundament, ett oberoende rättsväsende, en lagstiftande församling som tar korruptionen på allvar och, inte minst, att EU skärper sina verktyg för att beivra korruptionen.

Det är glädjande att såväl moderaterna som inrikesminister Mikael Damberg nu öppnar för att Sverige ska ansluta sig till den Europeiska åklagarmyndigheten – ett samarbete som 20 EU-medlemmar, bland dem Finland, ställt sig bakom. Att Sverige, tillsammans med Ungern och Polen, valt utanförskap är mycket beklagligt. Åklagarmyndigheten syftar till att bekämpa bedrägerier med unionens budgetmedel. Den kan enligt EU:s fördrag spela en roll för att bekämpa grov gränsöverskridande brottslighet. Behovet av detta är tyvärr uppenbart. Sverige bör ansluta sig till det mellanstatliga samarbetet i Europeiska åklagarmyndigheten.

Maktmissbruket med EU-medel bör däremot inte leda till att strukturfondsmedel till de svagaste ekonomierna i EU minskas. Även EU har en roll att spela när det gäller att eliminera klyftan mellan de som drar nytta av den inre rörligheten i unionen och de som upplever att de inte gör det. Strukturrationaliseringar förstärker samhällsekonomin men alla blir inte vinnare när marknadskrafterna tvingar de minst konkurrenskraftiga att ge upp efter att de i många fall förgäves kämpat för att överleva trots liten eller obefintlig lönsamhet. EU har en roll när det gäller att utjämna mellan centrum och periferierna i den stora gemensamma marknaden. Effektivare användning av EU-budgeten behövs – men nedskärningar i sig motverkar både möjligheterna att hålla EU samman och värnet om demokratin.

Jag har svårt att förstå de partier som vill motverka EU:s sociala pelare. Rättvisan och tryggheten behöver förbättras för väldigt många på EU:s arbetsmarknad . Det är inte och bör inte vara uteslutande en nationell uppgift. Sverige bör verka för att slöseri med EU-medel stävjas och för effektivare användning av EU-budgetens resurser. Men med detta sagt bör vi i Sverige acceptera att betala en ökad EU-avgift.

Sverige bör enligt min mening också ansluta sig till EU:s bankunion. Ansvarig minister menar att dåligt samarbete mellan Finansinspektionen i Sverige och motsvarande myndighet i vart fall i en EU-medlem bidragit till att penningtvätt undgått tidigt ingripande. Målet för bankunionen är att garantera säkerheten och tillförlitligheten i banksektorn. En bieffekt av ett svenskt medlemskap i bankunionen är att skillnaden mellan de EU-medlemmar som använder euron som valuta och de som bibehållit nationella valutor minskar. Det bör vi eftersträva.

EU har spelat en konstruktiv roll för att bidra till en politik som motverkar förorenande utsläpp som skadar atmosfären. I Sverige har beskattningen av koldioxidutsläpp spelat en viktig roll för vår relativa framgång. Gemensamma beslut om koldioxidbeskattning på EU-nivå kan bättre än någon annan politisk åtgärd bidra till att de miljöskadliga utsläppen minskar i unionen som helhet. Och det kan bidra till att framgång nås också globalt.

Det är inte lätt att vinna tillräckligt stöd för beslut om överenskommelse om koldioxidbeskattning på EU-nivå. Men var och en kan välja att rösta på politiker som väljer att kämpa för den bästa politiken och det blir bara viktigare att göra detta när de möts av motstånd. Snart är det val till EU-parlamentet.

Anders Ljunggren

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s